DATA İMHASI


Sayısal Verileri Güvenli Olarak İmha Etme Yöntemleri
Gerekli görülen güvenlik seviyesine bağlı olarak sayısal verilerin imhası üç farklı şekilde yapılmaktadır.  TBT Elektronik, sektördeki tecrübesi ve geniş ürün portföyü ile her ihtiyaca uygun çözümleri sunabilmektedir.

Wipe (Güvenli Veri Silme – Üzerine Yazma Yöntemi)
Bilgisayardan bir dosya silindiğinde, sabit disk üzerinde silinen dosya için ayrılan alan yeni bir veri ile doldurulmadığı sürece değişmez. Silindiği sanılan veriye haftalar sonra bile basit yazılımlar kullanılarak erişilebilir. Bir sabit diskin formatlanması durumunda da verilere her zaman ulaşılabilir. SSD(Solid State Drive -Katı Hal Sürücüler)’lerde silinen dosyaların durumu daha karmaşıktır. SSD’ler verileri bloklar halinde saklarlar. Bloğun silinmesi ile bloğun içeriği ön belleğe kayıt edilir, blok içeriğinin silinmesi ile ön belleğin üzerine yazılan bloğu siler, yeni veriyi ön belleğe yazar ve bloğu yeni veri ile yapılandırır.

Güvenli veri silme donanımları tüm olumsuz faktörler ve farklı yapıdaki sürücüler göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Bu donanımlar işlem sonrası test ve raporlama özelliği ile tüm sektörler üzerindeki verileri bit seviyesinde anlamsız veriler ile yer değiştirir. Güvenli veri silme yönteminde sürücü üzerindeki tüm sektörlere çok defa farklı örüntülerle veri yazılmaktadır, böylece etkili bir şekilde verinin manyetik imzaları da yok edilmektedir. Güvenli veri silme işlemi sonrasında medyalar tekrar kullanılabilir.

Degauss İşlemi (Manyetik İzleri Bozma / De-Manyetize Etme Yöntemi)

Degauss işlemi (Degaussing) manyetik depolama yapan medyaların (harddisk, floppy disk, manyetik kaset, LTO, DLT, vb.) üzerindeki verilerin yüksek bir manyetik alan ile bozularak ulaşılmaz hale getirilmesidir.

Bir manyetik medya üzerine veri yazılır iken okuma-yazma kafası her bir noktayı polarizasyon yöntemi ile 0 ya da 1 olarak yönlendirir.

Degauss işlemi ile manyetik ortamdaki yönlendirmeler bozularak, hassas verilerin kalıcı olarak silinmesi sağlamaktadır. Degauss cihazları bilgisayar, video, ses, vb. verileri barındıran manyetik depolama sürücülerindeki verilerin imhası için kullanılmalıdır. Degauss işlemi sonrasında çoğu medya tekrar kullanılamaz hale gelmektedir.


 Fiziksel Olarak Parçama (Fiziksel Yok Etme Yöntemi)
Sürücülerin fiziksel olarak parçalanarak imha edilmesidir.